จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

นโยบายการบริจาคของมูลนิธิครูของแผ่นดิน

1.  มูลนิธิครูของแผ่นดินเปิดรับบริจาคเพื่อนำเงินที่ได้รับการบริจาคไปใช้ตามข้อกำหนดวัตถุประสงค์ และภารกิจของมูลนิธิ

2.ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เมื่อบริจาคแล้วมูลนิธิจะส่งใบเสร็จไปตามที่อยู่ของท่านที่ได้แสดงให้กับมูลนิธิฯ หรือสามารถขอเป็นเอกสาร E-Document ได้ โดยจะส่งไปทางอีเมลของท่านหลังจากมูลนิธิฯได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินบริจาคทุกกรณี

4.  ข้อมูลจำเป็นที่ใช้ในการบริจาค ชื่อ-นามสกุล/อีเมล/เบอร์โทรศัพท์/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ที่อยู่ปัจจุบันในการรับเอกสาร

4.1 หากต้องการให้ส่งเป็นใบเสร็จในช่องทางไปรษณีย์ มูลนิธิฯจะตรวจสอบที่อยู่ของผู้บริจาค และดำเนินการจัดส่งเอกสารใบเสร็จการรับบริจาค หากที่อยู่การส่งเอกสารไม่ชัดเจนจะดำเนินการโทรติดต่อเพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ถึงมือผู้บริจาคต่อไป

4.2 หากต้องการให้ส่งเป็น E-Document จะต้องใส่อีเมลให้ถูกต้อง เมื่อมูลนิธิฯได้รับบริจาคแล้วจะดำเนินการส่งเอกสารไปยังอีเมลของคุณ และจะโทรศัพท์ไปแจ้งผู้บริจาคต่อไป

4.3 ผู้บริจาคจะได้รับเอกสารภายใน 1 – 15 วัน หากไม่ได้รับเอกสารใบเสร็จการบริจาคสามารถโทรสอบถามได้ที่ 089-995-2503

5.  ข้อมูลของผู้บริจาคจะได้รับการป้องกันการเผยแพร่ไปบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้าน อื่น

6.  หากต้องการเปิดเผยในช่องผู้บริจาคกับมูลนิธิฯ จะเปิดเผยเพียงแค่ชื่อนามสกุล และจำนวนเงินที่บริจาคเท่านั้น

7.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคมูลนิธิฯเก็บไว้เพื่อดำเนินการในเรื่องนิติกรรมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษี และเพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยกำหนดเท่านั้น มิได้มีเหตุอื่นแต่อย่างใดในการเก็บข้อมูลของผู้รับบริจาค

8.  ผู้บริจาคสามารถให้มูลนิธิดำเนินการไม่เปิดเผยตัวตนได้ (ยกเว้นกรณีที่มีหมายศาลมาขอตรวจสอบเท่านั้น)

9.  ช่องทางการรับบริจาคสามารถบริจาคผ่าน Master Card / Visa / E-Banking และเงินสดเท่านั้น ไม่รับบริจาคช่องทางอื่นที่กล่าวมานี้

10. ช่องทางการบริจาคกับมูลนิธิฯ สามารถเข้ามาดำเนินการในเว็บไซต์  http://www.teacherofthailand.com และจะเชื่อมโยงไปที่...... เพียงเท่านั้นหากมีการแอบอ้างมูลนิธิฯ ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้แอบอ้างจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

มูลนิธิครูของแผ่นดิน ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกับมูลนิธิฯ ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างประโยชน์ให้สาธารณะต่อไป