จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

@ดร.ธนารัชต์ ประธานมูลนิธิ
1 ความคิดเห็น:

  1. ทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา “ฅุรุชนคนดี” โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
    ได้ 20 คะแนน เต็ม แต่ยังไม่ได้เกียรติบัตรค่ะ

    ตอบลบ