จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

ขอเรียนเชิญ ปฏิบัติธัมม์ดูจิต เจริญภาวนา เพื่อใช้ธรรมะ สู่โครงการ "สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนุชนคนดีให้สังคม

ขอเรียนเชิญ ปฏิบัติธัมม์ดูจิต เจริญภาวนา เพื่อใช้ธรรมะ สู่โครงการ
"สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนุชนคนดีให้สังคม"
www.teacherofthailsnd.com

มูลนิธิครูของแผ่นดิน และเมืองแห่งการเรียนรู้ เดอะเวเนเซีย
ขอเรียนเชิญ ปฏิบัติธัมม์ดูจิต เจริญภาวนา เพื่อใช้ธรรมะ สู่โครงการ
"สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนุชนคนดีให้สังคม"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (เวลา 09.30-12.00 น.)
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
แขวงตลาดพลู กรุงเทพมหานคร (เวลา 13.30-16.00 น.)

วิทยากร : พระอาจารย์ ธัม์มทีโป
                            พระอาจารย์สุพจน์ สัท์ธาธิโก
                           คุณสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น