จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

รอง ผอ.สพม.1 เปิดงานมหกรรมวิชาการ

เปิดงานมหกรรมวิชาการ
www.teacherofthailand.com

รอง ผอ.สพม.1 เปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ ๑๓๐ ปี”
            เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ ๑๓๐ ปี”โดยท่านสง่า  แก้วคำแสน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ ๑๓๐ ปี ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
             โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้จัดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ ๑๓๐ ปี” มีวัตถุประสงค์ในการจัดการงาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน ให้ก้าวทันต่อการพัฒนาการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล บนพื้นฐานพอเพียง”รวมทั้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนการแสดง  ผลงานของนักเรียน ให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและอาชีพ โดยมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ ๑๓๐ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การตอบปัญหาวิชาการ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน ๕๐๐ คน จากทั้งหมด ๓๐ โรงเรียน

ดาวน์โหลดภาพ ::  https://photos.app.goo.gl/Ny9MGtUstoTcFFsE7
ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2573147906129699&type=3
ติดตาม ภาพข่าว กิจกรรม สพม.1 ที่ :: https://www.sesao1.go.th/activity/17186-3-1-63.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น