จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

จัดแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลข

 
มูลนิธิครูของแผ่นดิน ร่วมกับคาสิโอ (ประเทศไทย)
จัดแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลข ปีที 2 ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2563
www.teacherofthailand.com
โดย ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน และ MR.KOJI SHINJO กรรมการผู้จัดการคาสิโอ (ประเทศไทย) ได้มอบโล่ และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน การแข่งขันจัดสามสนาม คือ
1. สนามกรุงเทพมหานคร
2. สนามจังหวัดอุบลราชธานี
3. สนามจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. สนามแข่งโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ระดับม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนเทพศิรินทร์

ระดับม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
-รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา
.รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
.รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
-รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

2. สนามจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการแข่งขัน ดังนี้
สนามแข่งขันโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

ระดับม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทีม A จ.ศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทีม B จ.ศรีสะเกษ
.รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
.รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
.รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ระดับม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทีม A
.รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทีม B
.รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทีม B
.รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาา
สนามแข่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการแข่งขัน ดังนี้
ระดับม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง
.รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสวีวิทยา ทีม A
.รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
.รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนสวีวิทยา ทีม B

ระดับม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง
.รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสวีวิทยา
.รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
.รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร