จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

อารยธรรมมีสีสันเพราะการแลกเปลี่ยนอารยธรรมถูกอุดมด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


อารยธรรมมีสีสันเพราะการแลกเปลี่ยนอารยธรรมถูกอุดมด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
www.teacherofthailand.com

กิจกรรมเสริมสร้างวินัยเด็ก และเยาวชน

กิจกรรมเสริมสร้างวินัยเด็ก และเยาวชน
www.teacherofthailand.com

วุฒิบัตรอบรมภาษาจีน ห้องที่ 1

วุฒิบัตรอบรมภาษาจีน ห้องที่ 1
www.teacherofthailand.com

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ 29 เมษายน

www.teacherofthailand.com