จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
www.teacherofthailand.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) อบรมออนไลน์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 67 โรง และ สังกัด สพม.2 จำนวน 5 โรง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ CASIO 's Scientific Calculator

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1)
อบรมออนไลน์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 
โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 67 โรง และ สังกัด สพม.2 จำนวน 5 โรง 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ CASIO 's Scientific Calculator
www.teacherofthailand.com

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิครูของแผ่นดิน
www.teacherofthailand.com