จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 "สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ" ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563


ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 "สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ" ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563  
www.teacherofthailand.com

๑๓ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิครูของแผ่นดิน

๑๓ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิครูของแผ่นดิน
www.teacherofthailand.com

แบบทดสอบออนไลน์ "มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 อนุชนคนดี" สำหรับโรงเรียน นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี 4ส (คลิกภาพเกียรติบัตรเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์)

แบบทดสอบออนไลน์ "มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 อนุชนคนดี"
www.teacherofthailand.com

แบบทดสอบออนไลน์ "มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 ฅุรุชนคนดี" สำหรับโรงเรียน ครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี 4ส (คลิกภาพเกียรติบัตรเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์)

แบบทดสอบออนไลน์ "มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 ฅุรุคนดี"
www.teacherofthailand.com

ใบความรู้แบบทดสอบออนไลน์ ฅุรุชนคนดี อนุชนคนดี

ใบความรู้แบบทดสอบออนไลน์ ฅุรุชนคนดี อนุชนคนดี
www.teacherofthailand.com