จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

สิงหาคมเดือนแห่งวันแม่ มูลนิธิครูของแผ่นดิน
สำนึกในพระคุณแม่ ผู้มีรักอันยิ่งใหญ่ต่อลูก
ขอแม่ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
www.teacherofthailand.com

อารยธรรมมีสีสันเพราะการแลกเปลี่ยนอารยธรรมถูกอุดมด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


อารยธรรมมีสีสันเพราะการแลกเปลี่ยนอารยธรรมถูกอุดมด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
www.teacherofthailand.com

กิจกรรมเสริมสร้างวินัยเด็ก และเยาวชน

กิจกรรมเสริมสร้างวินัยเด็ก และเยาวชน
www.teacherofthailand.com

วุฒิบัตรอบรมภาษาจีน ห้องที่ 1

วุฒิบัตรอบรมภาษาจีน ห้องที่ 1
www.teacherofthailand.com