จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ 29 เมษายน

www.teacherofthailand.com

นักศึกษา (คณะที่ 2) จาก มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน ปีสุดท้าย ที่จะฝึกประสบการณ์หรือฝึกสอนภาษาจีน โรงเรียนประถม/มัธยมในไทยโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนภาษาจีน

นักศึกษา (คณะที่ 2) จาก มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน ปีสุดท้าย
ที่จะฝึกประสบการณ์หรือฝึกสอนภาษาจีน โรงเรียนประถม/มัธยมในไทยโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนภาษาจีน
www.teacherofthailand.com