จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย
www.teacherofthailand.com

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2564 ทรงเจริญพระชันษา 16 ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร 
สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2564 ทรงเจริญพระชันษา 16 ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
www.teacherofthailand.com